Obchodné podmienky

Objednanie tovaru

Objednanie tovaru je možné uskutočniť telefonicky, e-mail-om, alebo osobne. Pri objednávke je potrebné uviesť názov tovaru, počet kusov, kontakt na objednávajúceho, dátum odberu, spôsob úhrady a dopravy.

Dodacie lehoty

Dodanie tovaru ihneď pokiaľ je tovar skladom. Dodanie tovaru, ktorý nie je skladom ale je dostupny v distribučnej sieti do 1-5 pracovných dní, v ostatných prípadoch je dodacia doba individuálna (informujte sa u obchodnikov).

Rezervácia tovaru

Tovar ktorý je skladom je možno zarezervovať po dobu maximálne 48 hodín.

Platobné podmienky

Platba v hotovosti pri preberaní tovaru, platba dobierkou alebo predom oproti proforma faktúre na účet v banke. U stálych zákazníkov možnosť odberu na faktúru s dohodnutou dobou splatnosti za podmienky, že ma zákazník uhradené všetky faktúry po lehote splatnosti. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Doprava tovaru ( platí mimo Prievidze )

Tovar, ktorý si zákazník nepreberie osobne, je možné poslať poštou na dobierku (max. do 15kg), alebo prepravnou službou (iba pri platbe vopred) na náklady kupujúceho.

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Reklamačné podmienky

Na tovar zakúpený u nás je poskytovaná záruka, ktorej trvanie je uvedené v dodacom liste. Záruka je štandardne 24 mesiacov ak nie je uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál.
Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené závadou niektorého dielu zariadenia.
Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
-mechanické poškodenie, neodborná obsluha, násilná manipulácia,
-prevádzkovanie v nevhodných pracovných podmienkach ( prašnosť, ... ),
-poškodenie tovaru počas prepravy zákazníkom,
-nesprávne pripojenie alebo odpojenie k iným zariadeniam resp. pod napätím,
-oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom a pod,
-porušenie plomby alebo výrobného čísla,
-pri pevných diskoch mechanické poškodenie plombovacej pásky okolo disku.
Pri tlačiarňach sa ďalej záruka nevzťahuje na nasledovné prípady:
-zlomená ihlička v tlačovej hlave,
-zaschnutý atrament v tlačovej hlave,
-nepoužitie originál. príslušenstva (farbiace pásky, atramentové náplne, tonery, …).
Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť dodací list resp. pokladničný doklad k reklamovanému tovaru, písomný popis závady, tovar spolu s príslušenstvom ( diskety, CD, manuál, káble ). Reklamácia v záručnej dobe sa uplatňuje v mieste odberu tovaru. Záručná doba na vymenené a opravené diely sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie.
Servis „výmenou“ nie je štandardným spôsobom a firma AVIP sa k nemu nezaväzuje.